กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   17 พ.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่องแต่งต้ังคณะทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ   3 พ.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำสนามคลี เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   29 เม.ย. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแจกเบี้ยยังชีพ   5 เม.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำอย่างถูกวิธี ประหยัดเงิน ลดโลกร้อน   4 เม.ย. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   28 มี.ค. 2562 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผุ้มิสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   25 มี.ค. 2562 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รงค์รณรงค์ออกไปใช่สิทธิ์เลือกต้ัง 24 มีนาคม 2562   14 มี.ค. 2562 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   6 มี.ค. 2562 66
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแต่งต้ังแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2562   4 มี.ค. 2562 63
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15