กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ธ.ค. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   https://www.facebook.com/1686186541609247/videos/898815837175800/   26 พ.ย. 2561 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปราบการทุจริต พ.ศ.2561-2564   20 พ.ย. 2561 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561   20 พ.ย. 2561 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   12 พ.ย. 2561 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   12 พ.ย. 2561 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายศักด์ชาย (ซี36-2) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี    9 พ.ย. 2561 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายรอบหนองตาแทน หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี   9 พ.ย. 2561 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   7 พ.ย. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561   7 พ.ย. 2561 47
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 22