กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังเขตเลือกต้ังที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก   22 ก.พ. 2562 57
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   22 ก.พ. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   15 ก.พ. 2562 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมดโดยวิธีเสริมผิวลายดยางพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายริมน้ำฝั่งตกวันตก หมูที่ 2,4,6   11 ก.พ. 2562 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   5 ก.พ. 2562 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ   5 ก.พ. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงนตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ   30 ม.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำเทศบาล   30 ม.ค. 2562 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทาง พล.ถ.96-002 สายริมฝั่งตะวันตก   29 ม.ค. 2562 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทาง พล.ถ.96-002 สายริมฝั่งตะวันตก   29 ม.ค. 2562 94
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 22