หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปี 2561   20 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   20 มิ.ย. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   19 มิ.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล   19 มิ.ย. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563   19 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี(พ.ศ.2561-2563)   19 มิ.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560   19 มิ.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24