กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการคุณธรรมนำชีวิต (สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสนามคลี)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลสนามคลี ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลสนามคลี  ได้ดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความมีความสุข และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีนายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มิ.ย. 2561 เวลา 14.46 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 104 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย