กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาวัดสนามคลีตะวันตก เทศบาลตำบลสนามคลี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี จัดโครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีการตรวจสุขภาพวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว โดยเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลสนามคลี รับคำปรึกษาจากคุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามคลี โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดพิษณุโลก มาให้ความรู้เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ช่วงท้ายโครงการมีการสอนออกกำลังกายท่าฤษีดัดตนสามารถนำกลับไปฝึกปฏิบัติได้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 พ.ค. 2561 เวลา 11.35 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 90 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย