กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (พันธุ์ปลายี่สกเทศ)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสนามคลี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแหล่งน้ำธนาคาร
และประชาชนชาวตำบลสนามคลี ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำบึงบัว หมู่ที่ 6  
ตำบลสนามคลี  อำเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลายี่สกเทศ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 10.35 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 117 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย