กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น “การผลิตสบู่สมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล (หลังเก่า)  เทศบาลตำบลสนามคลี ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น “การผลิตสบู่สมุนไพร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพร หลากหลายชนิด เพื่อเป็นการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่ประชาชนชาวตำบลสนามคลี  และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ภายในครอบครัว  สามารถผลิตสบู่ไว้ใช้เองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกด้วย  โดยมีนายจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 พ.ค. 2561 เวลา 11.37 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 180 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย