กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 14.26 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 148 ท่าน