กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตสบู่สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  การผลิตสบู่สมุนไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามคลี (หลังเก่า)

ซึ่งจะมีการฝึกอบรมการทำสบู่ จากสมุนไพร หลากหลายชนิด สามารถนำความรู้ในการฝึกอบรบไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือสามารถผลิตสบู่ใช้เองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 15.45 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 103 ท่าน