กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนในตำบลสนามคลี จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน”  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลสนามคลี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนในตำบลสนามคลี ร่วมกันบริหารจัดการ คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก” ภายในครัวเรือน และได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสนามคลี และบริเวณครัวเรือนของผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะอย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 11.58 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 151 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย