กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2561  
 

ในวันเสาร์ที่ 14  เมษายน  2561  ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561   ณ บริเวณอาคารโรงจอดรถเทศบาลตำบลสนามคลี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานพบกับกิจกรรมเล่นเกมส์ของผู้สูงอายุ การละเล่นรำวง สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ และร่วมเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2561 เวลา 09.40 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 81 ท่าน