กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวุสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2561 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม

ผู้เข้าชม 186 ท่าน