กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พล 0023.3/ว2902 ลงวันที่ 7 พ.ค.2562  [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว443 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 65 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2876 ลว 3 พ.ค. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 107 
 
แจ้ง อปท.รายงานผลการดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่ พล 0023.3/ว 442 ลว 3 พ.ค. 62 [ 3 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
การรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว2844 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 196 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด พล 0023.2/ว2842 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 151 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ที่ พล 0023.5/ว 2841 ลว 2 พ.ค. 2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 231 
 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 2845 ลว 2 พ.ค. 62  [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 118 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2845 ลว 2 พค 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 187 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 8 อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการรุ่นที่ 132 ที่ พล 0023.3/ว 2846 ลว 2 พ.ค. 62 [ 2 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 771