กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    2 0 17 ต.ค. 2561
ทต.หัวรอ ขยะกองโตที่คนมักง่ายทิ้งข้างถนนสายเลี่ยงเมือง   2 0 17 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก สอบถามรับโอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   60 2 13 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน นวก.ตรวจสอบฯ/จพง.สาธารณสุขฯ/จพง.พัสดุ/นายช่างสำรวจ    317 4 13 ต.ค. 2561
อบต.บึงพระ ชีวิตเหมือนติดเกาะของคนในซอยชลวิสูตร   52 4 12 ต.ค. 2561
อบต.ท่าช้าง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   7 0 12 ต.ค. 2561
อบต.วังพิกุล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   6 0 12 ต.ค. 2561
อบต.หนองกุลา เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   4 0 12 ต.ค. 2561
อบต.พันชาลี เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์   10 0 12 ต.ค. 2561
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.โคกสลุด รับโอนย้าย   519 3 10 ต.ค. 2561
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 158