กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
อย่ากรู้ว่าในเว็บบอกว่าเดปิดตกปลาวันเสาร์  481 1 4 ก.พ. 2556
บึวบัว ตำบลสนามคลี จะเปิดให้บริการเดือนกุมภาพันธ์  1896 11 18 ม.ค. 2556
การแต่งกายมาปฏิบัติงานของพนักงาน  1202 2 17 ต.ค. 2555
บ่อตกปลาบึงบัว  1056 0 15 ต.ค. 2555
ปรับปรุงริมน่าน   887 2 10 ต.ค. 2555
ให้อบต.ช่วยดูแลคุณภาพน้ำประปาหมู่ 6 ต.สนามคลี ด้วยจ้า  573 0 12 มิ.ย. 2555
โอนย้าย  1635 10 28 ก.พ. 2555
ขอความอนุเคราะห์สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  3887 5 11 ก.พ. 2555
รับสมัครงานราชการ   945 0 29 ธ.ค. 2554
เชิญประกวดคำขวัญ เรียงความ วาดรูป ชิงเงินรางวัล  965 0 30 ส.ค. 2554
   1      2      3     (4)     5      6      7