กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
เป็นกำลังใจให้จ๊ะ
 

อย่าลืมแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะนะจ๊ะ  เป็นกำลังใจในการทำงานให้ผู้บริหารและพนักงานเค้า

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 27 พ.ค. 2552 เวลา 17.45 น. [ IP : 61.7.131.32 ]  
 

อบต.สนามคลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ว่างหรือป่าวค่ะ

อยากที่จะไปบรรจุที่ อบต.สนามคลี เพราะบ้านพ่ออยู่ที่สนามคลี

หมู่ที่  4  ค่ะ  

เขียนโดย   คุณ

วันที่ 15 มิ.ย. 2552 เวลา 15.54 น. [ IP : 222.123.233.208 ]  
 

   ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ

     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการหลักสูตรระเบียบการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางจ้างเหมาบริการ และข้อท้าวงของ สตง.ในการกำหนดราคากลาง รุ่นที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม  2559  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการหลักสูตรระเบียบการกำหนดราคากลาง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางเหมาบริหาร และข้อท้วงของ สตง. ในการกำหนดราคากลาง ในการจัดทำงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำการประมาณราคา การคำนวณราคางานก่อสร้างตามมติของคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงรายละเ * * * ยดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์ฐปนรรฑ์ อ่ำพุทรา  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ mahacla@outlook.com ค่ะ        

                              

เขียนโดย   คุณ มจร

วันที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา 09.42 น. [ IP : 118.174.215.97 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)