กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
น้ำประชาประชาชนสนามคลี
 

น้ำปะปา หมู่อื่นเป็นอย่างไรไม่รู้. แต่ที่รู้ๆ ม.3 เป็นแบบรูปที่เห็น ทั้งขุ่น ทั้งไหลชัา ไม่ได้มาตรฐานในการใช้น้ำปะปาหมู่บ้าน รบกวนทางผู้บริหารชี้แจ้งตรวจสอบและแก้ไขให้ประชาชนมีน้ำปะปาที่สะอาดและสามารถใช้บริโภคได้ จะเป็นการดี เพราะทุกวันนี้แม้กระทังจะซักผ้า ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะซักให้สะอาดหรือให้มันสกปรกกว่าเดิม  หลายครั้งเห้นว่ามีการแจ้งร้องเรียนไปหลายรอบแล้วแต่ล่าสุดก็ยังเป็นดังรูปที่เห็น รบกวนผู้บริหารเทศบาลตำบลบางกระทุ่มเปลี่ยนคุณภาพน้ำปะปาให้ได้มาตรฐานเพื่อประชาชนด้วยจะขอบพระคุณอย่างสูง (รูปไม่ไดัมีการแต่ง)

เขียนโดย   คุณ บ้านสนามคลี

วันที่ 19 เม.ย. 2557 เวลา 08.14 น. [ IP : 27.55.202.226 ]  
 

เหมือนที่บ้านเลยค่ะ เวลาซักเสื้อผ้านักเรียนซักแทบไม่ได้  ไม่เห็นทำไรกันสักที แบบนี้ต้องออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ให้มาตรวจสอบแก้ไขเลย

เขียนโดย   คุณ ประชาชน

วันที่ 24 เม.ย. 2557 เวลา 00.04 น. [ IP : 27.55.26.149 ]  
 

แจ้งผู้บริหารทราบแล้วนะคะ                    

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 13.02 น. [ IP : 182.52.35.19 ]  
 

แจ้งผู้บริหารทราบแล้วนะคะ                    

เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้าที่

วันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 13.02 น. [ IP : 182.52.35.19 ]  
 

                  ตามที่ท่านได้ร้องเรียนเรื่องประปา  หมู่ที่  5  ไม่สะอาดนั้น  เทศบาลตำบลสนามคลี  ได้ตรวจสอบดูแล้ว  เป็นดังที่ท่านร้องเรียน  เทศบาลตำบลสนามคลีได้ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่ที่  5  ซึ่งเป็นผู้ดูแลโดยตรง  เพื่อจักแก้ไขน้ำประปาให้สะอาดต่อไป   ขอทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนให้ทราบ
        

เขียนโดย   คุณ นางสาวเดือนเพ็ญ ปั้นเ * * * ่ยม

วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 11.34 น. [ IP : 182.52.129.67 ]  
 

                     เทศบาลตำบลสนามคลี  จะดำเนินการเชิญคณะกรรมการประปาหมู่ที่  5  เข้าร่วมประชุมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองขุ่น  เนื่องจากมีการร้องเรียนเข้ามายังเทศบาลหลายครั้ง  และคณะกรรมการประปาหมู่ที่  5  ได้ดำเนินแก้ไขปัญหาแล้ว  แต่อาจแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง  เทศบาลตำบลสนามคลีและคณะกรรมการประปาหมู่ที่  5  จะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป  

เขียนโดย   คุณ นางสาวเดือนเพ็ญ ปั้นเ * * * ่ยม

วันที่ 30 เม.ย. 2557 เวลา 11.42 น. [ IP : 182.52.129.67 ]  
 

      น้ำปะปา  ช่วงเทศกาล วันหยุด กลับไปบ้าน  น้ำปะปา แย่มาก สีขุ่นเป็นตะกรั่น         ไหลออ่นมาก  รดน้ำต้นไม้ไม่ได้เลย  ควรปรับปรุง  เราเสียค่าน้ำเต็มตลอด                  

เขียนโดย   คุณ ลูกชาวบ้านสนามคลี

วันที่ 6 พ.ค. 2558 เวลา 12.36 น. [ IP : 203.209.119.251 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)