กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาล ต.สนามคลี  (จังหวัด พิษณุโลก)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : สำนักงานเทศบาล ต.สนามคลี
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล : เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบริการและพัฒนาตำบลให้เจริญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 1212 ท่าน