กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จอมทอง   อบต. จอมทอง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ และโทรสารของสำนักงาน   17 ต.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.40-003 สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านบึงธรรม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ต.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตลุกเทียม   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายบ้านอาจารย์เชาว์ คำมีมา ถึงบ้านนายฉอ้อน บุญเสือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17 ต.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   รายงานผลการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหอกลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 ต.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   17 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หอกลอง   ประกาศ เรื่อง การกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   17 ต.ค. 2561 2
ราคากลาง อบต.หอกลอง   โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโปร่งนก ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   17 ต.ค. 2561 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังพิกุล   ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)   17 ต.ค. 2561 2
ราคากลาง อบต.หอกลอง   โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่หอกลอง ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   17 ต.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2577/td>