กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๗๙๘๔ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๘๕๓ พิษณุโลก ครุภัณฑ์เลขที่ ๐๐๓-๔๘-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก   ลอกผักตบชวากีดขวางทางน้ำ บริเวณ คลองปากน้ำ ซอย ๑ เพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก   21 ส.ค. 2561 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงาน กองคลัง ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บึงระมาณ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัด ทต.บึงระมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 ส.ค. 2561 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2432/td>