กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจ่างเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ พิการ เอดส์   10 ต.ค. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561   7 ก.ย. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข   31 ส.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561   7 ส.ค. 2561 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลสนามคลี   2 ส.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ   9 ก.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   6 ก.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน\\\\\\\\\\\\\\\"   6 ก.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2560   5 ก.ค. 2561 25
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10