กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   6 มิ.ย. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   25 พ.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต   25 พ.ค. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"การผลิตสบู่สมุนไพร\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    23 พ.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนในตำบลสนามคลี จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน”   16 พ.ค. 2561 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2561   9 เม.ย. 2561 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   หน่วยบริการเคลื่อนที่ ตรวจเช็คสภาพรถ จาก บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว   23 มี.ค. 2561 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ของเทศบาลตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก   6 ก.พ. 2561 89
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561   8 ม.ค. 2561 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์   18 ธ.ค. 2560 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9