กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561   7 ส.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลสนามคลี   2 ส.ค. 2561 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ   9 ก.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   6 ก.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน\\\\\\\\\\\\\\\"   6 ก.ค. 2561 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2560   5 ก.ค. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6   5 ก.ค. 2561 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับ คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน   4 ก.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลสนามคลี    4 ก.ค. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10