กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด   1 ธ.ค. 2560 36
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุสำนักงาน ของ สำนักปลัด   1 ธ.ค. 2560 38
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคม ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 22 รายการ   28 พ.ย. 2560 45
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 รายการ   28 พ.ย. 2560 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560   28 พ.ย. 2560 44
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอคราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร   24 พ.ย. 2560 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2562   14 พ.ย. 2560 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลสนามคลี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560   2 พ.ย. 2560 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   9 ต.ค. 2560 69
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   29 ก.ย. 2560 67
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 16