กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างอาหาร โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561   25 ม.ค. 2561 41
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของขวัญและรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก ประจำปี 2561   25 ม.ค. 2561 41
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสนามคลี   25 ม.ค. 2561 41
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำอาหารโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดบลสนามคลี   25 ม.ค. 2561 45
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างจัดสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลสนามคลี   25 ม.ค. 2561 45
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางสังเวียน นาคกำเนิด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ม.ค. 2561 52
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกต้นยางใหญ่ ถึง ประตูทางเข้าวัดสนามคลีตะวันตก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 ม.ค. 2561 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   การยื่นแบบชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561   8 ม.ค. 2561 94
ประกาศผลผู้สอบราคา   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ   5 ม.ค. 2561 59
ประกาศสอบราคา   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางสังเวียน นาคกำเนิด หมู่ที่ 1   4 ม.ค. 2561 51
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 17