กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561   7 ส.ค. 2561 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลสนามคลี   2 ส.ค. 2561 33
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลตำบลสนามคลีพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์   18 ก.ค. 2561 81
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ   9 ก.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าทางเทศบาลตำสนามคลีพร้อมว่างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   9 ก.ค. 2561 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   6 ก.ค. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"รักน้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน\\\\\\\\\\\\\\\"   6 ก.ค. 2561 43
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2561 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2560   5 ก.ค. 2561 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6   5 ก.ค. 2561 39
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 20