กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน   31 ต.ค. 2561 13
หลักประกันสุขภาพ   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562   30 ต.ค. 2561 60
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563   26 ต.ค. 2561 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายรอบหนองตาแทน หมู่ที่ 1 ตำบลสนามคลี   26 ต.ค. 2561 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายศักด์ชาย (ซี36-2) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลสนามคลี   26 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   22 ต.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมและตรวจสุขภาพ ประจำเดือนตุลาคม 2561   19 ต.ค. 2561 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกระบวนการจ่างเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ พิการ เอดส์   10 ต.ค. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2561   7 ก.ย. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข   31 ส.ค. 2561 57
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 20