กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลสนามคลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   18 ธ.ค. 2558 258
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี   25 พ.ย. 2558 452
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เดือน ตุลาคม 2558   23 พ.ย. 2558 431
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙   24 ก.ย. 2558 329
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   4 ก.ย. 2558 308
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง   2 ก.ย. 2558 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   20 ส.ค. 2558 392
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การใช้คู่มือสำหรับประชาชน แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘   27 ก.ค. 2558 291
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตำบลสนามคลี   23 มิ.ย. 2558 264
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสนามคลี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)   23 มิ.ย. 2558 209
<< หน้าแรก...     12      13      14      15     (16)     17      18      19      20