กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561   6 ก.ค. 2561 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ.2560   5 ก.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าเทศบาลพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 6   5 ก.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผ่นพับ คู่มือประชาชน เรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน   4 ก.ค. 2561 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลสนามคลี    4 ก.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   6 มิ.ย. 2561 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบายความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   25 พ.ค. 2561 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต   25 พ.ค. 2561 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การผลิตสบู่สมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    23 พ.ค. 2561 53
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนในตำบลสนามคลี จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน”   16 พ.ค. 2561 35
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 17