กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน   2561   เทศบาลตำบลสนามคลีร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนตำบลสนามคลี ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสนามคลี  เพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลสนามคลีได้แสดงความเคารพต่อพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และผู้ใหญ่ พร้อมนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน  และรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ได้รับการเอาใจใส่ และมีความสุขจากการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว นอกจากการรดน้ำดำหัวขอพรแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมการละเล่นรำวง สรงน้ำพระ กิจกรรมการเล่นเกมส์ ต่างๆ  โดยมีท่านนายกจรัญ แสงปรางค์ นายกเทศมนตรีตำบลสนามคลี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 11.27 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 80 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย