กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"การผลิตสบู่สมุนไพร\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลสนามคลี

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  การผลิตสบู่สมุนไพร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสนามคลี (หลังเก่า)

ซึ่งจะมีการฝึกอบรมการทำสบู่ จากสมุนไพร หลากหลายชนิด สามารถนำความรู้ในการฝึกอบรบไปประกอบเป็นอาชีพเสริม หรือสามารถผลิตสบู่ใช้เองในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อีกด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 15.45 น. โดย คุณ เจียรณัย ยิ้มละมัย

ผู้เข้าชม 25 ท่าน