กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกราม [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 49
 


 
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 43
 
 
     


 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนตำบลสนามคลี (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 67
 


 
เทศบาลตำบลสนามคลีจัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้ระเบียบ กฎหมายของท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ก.ย. 2561 ]  
อ่าน: 57
 
<< หน้าแรก...     3      4      5     (6)     7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 92