กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามคลี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 13
 


 
พิธีถวายคำปฏิญาณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 17 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 11
 
 
     


 
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 [ 10 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 20
 


 
โครงการประชุมประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนามคลี (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 เพิ่มเติมครั้ง ที่ 3) [ 7 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 27
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 85