ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล สนามคลี
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 17 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256138,63835,04970,01352,81464,11384,03858,57165,05184,07553,38499,65269,523774,921
256021,54739,37652,14045,19153,50357,76256,21444,56744,71757,68551,18952,752576,643
25597,71318,64134,93723,43221,57730,02517,98225,45439,86255,09124,41329,764328,891
ยอดยกมาตั้งแต่ 28 พ.ค. 2552 ถึง 31 ธ.ค. 2558   -1,369,562
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   310,893
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2552
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี