กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ [ 19 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๗ [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 71  
 
ปรกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศ เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ [ 19 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4 [ 19 ส.ค. 2559 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 [ 18 เม.ย. 2559 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 [ 16 มี.ค. 2559 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 76  
 
  (1)