กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 10 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 9 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 8 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 7 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3 และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
ปรกาศ เรื่อง เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 [ 10 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3